aberracje układu optycznego
 
Encyklopedia PWN
aberracje układu optycznego,
wady układów optycznych przejawiające się w tym, że otrzymane za ich pomocą obrazy optyczne (lub ich elementy) są nieostre, zniekształcone lub zabarwione;
rozróżnia się aberracje geometryczne — zależne od kształtu soczewek lub zwierciadeł i sposobu ich oświetlenia (aberracja sferyczna, koma, astygmatyzm, dystorsja) oraz aberrację chromatyczną. Źródłem aberracji chromatycznej jest dyspersja światła przy załamaniu (nie występuje w układach zwierciadeł); aby zmniejszyć wpływ aberracji układów optycznych (w mikroskopach, refraktometrach, obiektywach fotograficznych), stosuje się odpowiednie przesłony i specjalne układy optyczne (aplanat, anastygmat, achromat, apochromat).
zgłoś uwagę
Ilustracje
Aberracja sferyczna. Obraz osiowego punktu P0 dany przez układ obarczony aberracją sferyczną (P'0 w układzie bezaberracyjnym); Σ0 — sferyczne czoło fali dla układu bezaberracyjnego, Σ — rzeczywiste czoło fali, Δ — aberracja falowa, Δs' — podłużna aberracja geometrycznarys. J. Babicki, L. Maminajszwili/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Achromat, zasada działania. Zestawienie dwu soczewek: zbierającej i rozpraszającej, wykonanych z dwu rodzajów szkła o różnych współczynnikach załamania redukuje aberrację chromatyczną (korekta w stosunku do dwu barw podstawowych) i sferyczną.rys. J. Babicki/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Astygmatyzm. Bieg promieni z punktu P2 w przypadku astygmatyzmu; FM i FS ogniska astygmatyczne południkowe i równoleżnikowerys. J. Babicki, L. Maminajszwili/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia