niezborność
 
Encyklopedia PWN
niezborność, niezborność oka, astygmatyzm,
med. wada wzroku;
zniekształcenie widzenia wywołane różnicami w załamywaniu światła wzdłuż różnych południków gałki ocznej; najczęściej przyczyną jest nieprawidłowa krzywizna rogówki; niezborność regularna pojawia się, gdy największe różnice w załamywaniu promieni występują w płaszczyznach leżących w stosunku do siebie pod kątem prostym; niezborność niezłożona — gdy w jednej osi moc opt. oka ogniskuje promienie na siatkówce, a w osi prostopadłej skupianie ich jest zbyt silne lub zbyt słabe (niezborność krótkowzroczna lub nadwzroczna); niezborność złożona — gdy oko jest nadwzroczne lub krótkowzroczne; niezborność nieregularna powstaje, gdy różnie załamują się promienie biegnące w tej samej płaszczyźnie — najczęściej jest wynikiem zmian pourazowych (np. blizn na rogówce); niezborność może być wyrównywana przez specjalnie dobrane szkła cylindryczne, niezborność nieregularna — przez soczewki kontaktowe na rogówce oka.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia