regularna

Encyklopedia PWN

układ krystalograf., w którym a = b = c oraz α = β = γ = 90°;
kanonicy regularni, Zakon Kanoników Regularnych Świętego Augustyna Kongregacji Laterańskiej Najświętszego Zbawiciela, Ordo Canonicorum Regularium Sancti Augustini Congregatio Lateranensis Sanctissimi Salvatoris (CRL),
zakon katolicki z regułą św. Augustyna, wywodzący się ze średniowiecznych wspólnot kanoników kapitulnych (tzw. wspólnot biskupich) powstających w Kościele na przełomie IV i V w.,
krystal. teoria opisująca różne możliwe ułożenia (upakowania) jednakowych kul w przestrzeni trójwymiarowej, w których każda kula zawsze styka się z 12 kulami.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia