przesłona
 
Encyklopedia PWN
przesłona, przysłona, diafragma,
fot. urządzenie stosowane w przyrządach opt., m.in. w aparatach fot., do regulowania wielkości strumienia świetlnego przechodzącego przez obiektyw (zwykle zmienia się średnicę otworu, przez który przechodzi światło).
Rozróżnia się przysłony otworkowe, irysowe, sitowe, filtrowe, przysłony typu kocie oko; przysłona irysowa, stosowana najczęściej w obiektywach fot., składa się z kilku blaszek zachodzących na siebie i — przy obrocie pierścienia nastawczego — zmniejszających otwór przysłony; skala otworów przysłony jest tak uszeregowana, że zmiana o jedną działkę dwukrotnie zmniejsza (lub zwiększa) ilość przechodzącego światła, co umożliwia sprzężenie z mechanizmem migawki. Wraz ze zmniejszeniem średnicy otworu przysłony: obniża się jasność obrazu opt. rejestrowanego na materiale światłoczułym oraz ulegają zmniejszeniu aberracje obiektywu (co wpływa na poprawę jakości tego obrazu); zwiększają się: ostrość otrzymywanego obrazu oraz głębia ostrości. Wielkość otworu przysłony jest określona odwrotnością otworu względnego obiektywu. Sprzężenie przysłony z wbudowanym w aparat fot. światłomierzem pozwala na zautomatyzowanie ekspozycji.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia