aberracja sferyczna
 
Encyklopedia PWN
aberracja sferyczna,
geom. wada układów opt. (soczewek, zwierciadeł) spowodowana tym, że poszczególne strefy kuliste, na które można podzielić soczewkę (zwierciadło), mają różne ogniskowe;
wiązki światła symetryczne względem osi opt. i różnie od niej oddalone po przejściu (odbiciu) przez układ nie przecinają się w jednym punkcie, lecz na pewnej powierzchni (kaustyka); aberracja sferyczna powoduje rozmycie obrazu wytworzonego przez układ optyczny.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Aberracja sferyczna. Obraz osiowego punktu P0 dany przez układ obarczony aberracją sferyczną (P'0 w układzie bezaberracyjnym); Σ0 — sferyczne czoło fali dla układu bezaberracyjnego, Σ — rzeczywiste czoło fali, Δ — aberracja falowa, Δs' — podłużna aberracja geometrycznarys. J. Babicki, L. Maminajszwili/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia