aberracja chromatyczna
 
Encyklopedia PWN
aberracja chromatyczna, chromatyzm,
wada soczewkowych układów opt. spowodowana zależnością współczynnika załamania światła materiału soczewek od długości fali świetlnej (dyspersja światła);
przejawia się w powstawaniu na obrazie barwnych obwódek (zmniejszających jego ostrość) wskutek rozszczepienia światła przy załamaniu w materiale soczewki.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Aberracja chromatyczna rys. Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia