odwzorowanie optyczne
 
Encyklopedia PWN
odwzorowanie optyczne,
fiz. proces formowania obrazu danego przedmiotu przez układ optyczny;
punkt przedmiotu i odpowiadający mu punkt obrazu noszą nazwę punktów sprzę-żonych, przy czym w wyniku odwrócenia biegu promieni świetlnych przedmiot i obraz mogą zamieniać się wzajemnie położeniami; podobnie 2 płaszczyzny nazywa się sprzężonymi, jeśli jedna jest obrazem drugiej; pojęcie to stosuje się ściśle tylko do doskonałych układów opt., w których każdemu punktowi przestrzeni przedmiotowej odpowiada ściśle określony punkt przestrzeni obrazowej; w rzeczywistych układach obraz punktu (zw. koherentną lub natężeniową funkcją odpowiedzi impulsowej, w zależności od tego, czy użyte światło jest spójne, czy też nie) staje się rozmyty, zarówno na skutek obecności aberracji (aberracje układu optycznego), jak i z powodu falowej natury światła (dualizm korpuskularno-falowy); w przypadku pomijalnych aberracji układ staje się dyfrakcyjnie ograniczony, a obraz punktu, przy założeniu kołowej apertury układu, przybiera postać plamki Airy’ego.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia