koherentną

Encyklopedia PWN

stany własne wszystkich operatorów anihilacji działających w przestrzeni Hilberta wektorów stanu;
Ketterle Wolfgang, ur. 21 X 1957, Heidelberg,
fizyk niemiecki;
fiz. proces formowania obrazu danego przedmiotu przez układ optyczny;
proces trwałego łączenia materiałów topliwych, gł. metali i stopów, przez stopienie brzegów łączonych elementów bez wywierania docisku, z dodawaniem lub bez dodawania spoiwa;
ultradźwięki, naddźwięki,
fiz. fale sprężyste o częstotliwości od 16 kHz (powyżej granicy słyszalności) do 109 Hz (górna granica jest umowna — określona przez techniczne możliwości wytwarzania ultradźwięków jako wiązek fal koherentnych);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia