optyczna funkcja przenoszenia
 
Encyklopedia PWN
o.f.p. charakteryzuje zdolność układu opt. do przenoszenia częst. przestrzennej obiektu, czyli liczby powtarzających się okresów struktury periodycznej przypadających na jednostkę długości (np. dla siatki dyfrakcyjnej jest to liczba linii na milimetr); moduł o.f.p. nazywa się funkcją przenoszenia kontrastu (lub modulacji) — dla obiektu o danej częst. przestrzennej jest miarą współczynnika przenoszenia jej kontrastu przy odwzorowaniu optycznym.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia