funkcją przenoszenia kontrastu

Encyklopedia PWN

funkcja charakteryzująca zdolność układu taśmy film. — obiektyw do reprodukcji drobnych szczegółów filmowanych lub fotografowanych obiektów;
fiz. dwuwymiarowa transformata Fouriera (Fouriera przekształcenie) natężeniowej funkcji odpowiedzi impulsowej układu opt. (odwzorowanie optyczne);
wzrok, zmysł wzroku, widzenie,
czynność zmysłowa polegająca na odbiorze informacji o środowisku zewnętrznym za pomocą promieniowania elektromagnetycznego w zakresie długości fal 380–790 nm;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia