punktów sprzę żonych

Encyklopedia PWN

fiz. proces formowania obrazu danego przedmiotu przez układ optyczny;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia