obraz optyczny
 
Encyklopedia PWN
obraz optyczny,
fiz. obraz obiektu świecącego lub oświetlonego powstający w wyniku przejścia przez odpowiedni układ opt. (soczewka, zwierciadło) rozchodzących się od obiektu promieni świetlnych;
o.o. jest rzeczywisty, gdy promienie skupiają się w punktach obrazu (można go uzyskać na matówce, utrwalić na błonie fot.); pozorny — gdy w punktach obrazu przecinają się przedłużenia promieni — wydaje się, że promienie pochodzą z punktu wewnątrz układu (na ekranie umieszczonym w tym punkcie nie zobaczy się obrazu); o.o. mogą być powiększone, pomniejszone, proste lub odwrócone; o.o. uzyskiwane w rzeczywistych układach opt. (oprócz zwierciadeł płaskich) są zawsze zniekształcone przez aberracje układów optycznych i dyfrakcję światła na przysłonach.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia