Włochy. Ludność
 
Encyklopedia PWN
Włochy. Ludność.
Włosi stanowią 96% ludności kraju (2000), Sardyńczycy (1,3 mln), Friulowie (ok. 0,5 mln, wschodnie Alpy, posługują się językiem friulańskim, zbliżonym do retoromańskiego) — 1,2%, ponadto niemieckojęzyczni Tyrolczycy (region Trydent-Górna Adyga), Słoweńcy (okolice Triestu), Albańczycy (Kalabria, Sycylia) i Francuzi (dolina Aosty). Większość Włochów należy do kościoła rzymskokatol. (82%, 1996); pozostali to najczęściej ateiści; mniejszościami rel. są muzułmanie (1,5%) i protestanci (1%). Stały spadek przyrostu naturalnego (1980 — 1,5‰, 1990 — 0,4‰, 1994 — 0,2‰, 2006 — −1,7‰) wpływa na wolne tempo wzrostu liczby ludności, powoduje również, przy wydłużającym się czasie życia (77 lat mężczyźni, 83 — kobiety, 2006), starzenie się społeczeństwa; 13,8% ludności w wieku do 14 lat, 66,5% w wieku 15–64 lata i 19,7% powyżej 64 lat. Szybki rozwój gospodarczy kraju (od lat 60.) spowodował ograniczenie bardzo wysokiej emigracji ekon. (1869–1979 z Włoch wyjechało przeszło 20 mln osób), zarówno stałej do USA, Brazylii, Kanady, Argentyny i Australii, jak i okresowej do krajów Europy Zachodniej; w latach 80. emigrowało z Włoch 50–100 tys. osób rocznie, najwięcej do USA, Niemiec i Szwajcarii. Z kraju emigr. w latach 70. i 80. XX w., Włochy przekształciły się w kraj imigracyjny; występuje duża imigracja z państw arab., Albanii i krajów byłej Jugosławii. Od lat 50. utrzymuje się stała migracja wewn. z południowych, roln. regionów kraju do aglomeracji przem. na północy. Rozmieszczenie ludności jest bardzo nierównomierne: ponad 400 osób na km2 na nizinach, ok. 150 — w strefie pogórzy i 50 — w górach; obszary wysokogórskie Alp i Apeninów są prawie bezludne; średnia gęstość zaludnienia 191 osób na km2 (2004). Włochy należą do krajów eur. o średnim stopniu urbanizacji (67%, 2003), ale wysokiej koncentracji ludności w dużych miastach; 10 aglomeracji miejskich o liczbie ludności powyżej 1 mln: Mediolan, Rzym, Neapol, Turyn oraz Bari, Palermo, Florencja, Katania, Salerno i Brescia; W rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie pracuje 4,4% zawodowo czynnych, w przemyśle i budownictwie 28,3%, pozostali w usługach (2003); bezrobocie 7,7% (2005), na południu przekracza 20%.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia