Włochy. Ustrój polityczny
 
Encyklopedia PWN
Włochy. Ustrój polityczny.
Włochy są republiką o parlamentarno-gabinetowym systemie rządów. Obowiązuje konstytucja z 1948 (nowelizowana 1993). Głową państwa jest prezydent, wybierany na kadencję 7-letnią przez kolegium elektorskie złożone z 956 czł. obu izb parlamentu oraz 58 przedstawicieli rad regionalnych. Władza ustawodawcza należy do parlamentu, wybieranego w wyborach powszechnych na 5-letnią kadencję wg ordynacji mieszanej (większościowo-proporcjonalnej). Parlament składa się z 2 izb o jednakowych uprawnieniach — Senatu (315 członków, wybieranych wg kryterium regionalnego i 11 mianowanych dożywotnio przez prezydenta) i Izby Deputowanych (630 członków). Władzę wykonawczą sprawuje rząd odpowiedzialny politycznie przed parlamentem, z premierem mianowanym przez prezydenta, który — w porozumieniu z premierem — wyznacza również ministrów. Organami władzy sądowniczej są niezawisłe sądy.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia