Słowacja. Środki przekazu
 
Encyklopedia PWN
Słowacja. Środki przekazu.
Prasa. W końcu XX w. w Słowacji ukazywało się ok. 1300 tytułów prasowych; 39 tytułów wychodziło w języku węg., 7 — w niem. i kilka w ukraińskim. Wśród dzienników najwyższy nakład ma „Nový čas”, zał. 1991, nakład 230 tys. egz.; „Právda”, zał. 1920, nakład 165 tys. egz. (do 1990 organ KP Słowacji); „Šport”, nakład 85 tys. egz.; dziennik związków zaw. „Pracá”, zał. 1946, nakład 80 tys. egzemplarzy. Wśród czasopism najwyższy nakład ma rodzinny tyg. „Život”, zał. 1951, nakład 255 tys. egz.; dla kobiet tyg. „Slovenka”, zał. 1949, 220 tys. egz.; „Katolícke Noviny”, zał. 1849, nakład 116 tys. egz.; tygodniowy przegląd prasy zagr. „Express”, zał. 1969, nakład 67 tys. egzemplarzy. Agencja prasowa: Tlačová Agentúra Slovenskej Republiky (TASR), oficjalna agencja prasowa, powstała 1992 w Bratysławie z przekształcenia słowac. filii Czechosł. Agencji Prasowej (ČTK).
Radio i telewizja. Radio: Slovak Radio, zał. 1926. Telewizja: Slovenská Televizia, zał. 1956; program emituje także stacja prywatna Slovenska Televizna Spolocnost (zał. 1996).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia