Słowacja. Ustrój polityczny
 
Encyklopedia PWN
Słowacja. Ustrój polityczny.
Zgodnie z konstytucją z 1992 (kilkakrotnie nowelizowana) Słowacja jest republiką. Głową państwa jest prezydent, wybierany w wyborach powszechnych i bezpośrednich na 5-letnią kadencję (z prawem jednej reelekcji). Prezydent m.in. podpisuje ustawy parlamentu, może przewodniczyć posiedzeniom rządu, a także jest naczelnym dowódcą sił zbrojnych. Władza ustawodawcza należy do 1-izbowego parlamentu (Rada Narodowa Republiki Słowackiej), złożonego ze 150 deputowanych, wybieranego w wyborach powszechnych, proporcjonalnych i bezpośrednich na 4 lata. Władzę wykonawczą sprawuje rząd, z premierem na czele, powoływany przez prezydenta. Władzę sądowniczą pełnią: Sąd Konstytucyjny, Sąd Najwyższy oraz sądy niższych instancji; sędziowie są niezawiśli.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia