Słowacja. Ludność
 
Encyklopedia PWN
Słowacja. Ludność.
Słowację zamieszkują gł. Słowacy (85,8%, 2001), ponadto: Węgrzy (9,7%), Czesi, Ukraińcy, Rosjanie, Cyganie, Polacy; znaczna większość wyznaje katolicyzm (w części wschodniej wielu unitów); protestantyzm gł. wśród Węgrów (kalwinizm) i na Spiszu (luteranizm — wpływ osadnictwa niem.). Przyrost naturalny 1,2‰ (2006); średnia długość życia: mężczyźni 71 lat, kobiety 79 lat. Ludność jest rozmieszczona nierównomiernie; średnia gęstość zaludnienia wynosi 110 osób na km2 (2004); najgęściej są zaludnione kraje: bratysławski, trenczyński, trnawski; najrzadziej: preszowski i bańskobystrzycki; gł. m.: Bratysława, Koszyce, Żylina, Bańska Bystrzyca; przeważają małe (10–20 tys. mieszk.) ośr. miejskie; przemysł zatrudnia 38,3% pracujących (2003), rolnictwo 5,8%, usługi 55,9% (2003); rośnie udział zatrudnionych w sferze nieprodukcyjnej; bezrobocie 11,7% (2005).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia