Słowacja. Polityka społeczna
 
Encyklopedia PWN
Słowacja. Polityka społeczna.
Realizowana w Słowacji polityka społ. obejmuje: zabezpieczenie społ., ochronę zdrowia i politykę oświatową. Zabezpieczenie społeczne. Po utworzeniu odrębnego państwa (1 I 1993), rząd Słowacji podjął reformy systemu zabezpieczenia społ.; 1994 powołano Fundusz Zatrudnienia, odpowiedzialny za politykę zatrudnienia oraz wypłacanie zasiłków dla bezrobotnych; 1995 powołano Agencję Ubezpieczeń Społ., odpowiedzialną za funkcjonowanie systemu emerytalnego i rentowego oraz za zasiłki chorobowe i macierzyńskie. Wydatki na zabezpieczenie społ. stanowiły 18,4% wydatków budżetowych państwa (1999). Opieką zdrowotną są objęci wszyscy obywatele i jest ona bezpłatna. Wydatki na ochronę zdrowia stanowiły 14,6% wydatków budżetu państwa (1999). Polityka oświatowa. Edukacja jest bezpłatna w szkołach państw. na wszystkich szczeblach nauczania; dzieci w wieku 3–6 lat mogą korzystać z opieki w przedszkolach; obowiązkiem szkolnym są objęte dzieci w wieku 6–16 lat; szkoła podstawowa trwa 9 lat; najzdolniejsi uczniowie po klasie IV, VI lub VIII mogą uczyć się w ośmio-, sześcio- lub pięcioletnim gimnazjum. Oprócz gimnazjów istnieją 2 typy szkół zaw.: 4-letnie szkoły umożliwiające wykształcenie ogólne i techn. oraz 3-letnie szkoły zawodowe. Poza szkolnictwem państw. rozwijają się szkoły prywatne i kośc. (zarówno podstawowe, jak i średnie).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia