Słowacja. Partie polityczne
 
Encyklopedia PWN
Słowacja. Partie polityczne.
Na Słowacji istnieje system wielopartyjny. Z ugrupowań politycznych największe znaczenie mają: SMER–Socjaldemokracja (SMER-sociálna demokracia, SMER-SD) , założona 1999, populistyczna Partia Ludowa–Ruch o Demokratyczną Słowację (L’udová strana-Hnutie za demockratické Slovensko, L’S-HZDS) — 1991, Słowacka Unia Demokratyczna i Chrześcijańska (Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana, SDKÚ-DS) — 2000, Ruch Chrześcijańsko-Demokratyczny (Kresťanskodemokratické hnutie, KDH) — 1990, Partia Węgierskiej Koalicji (Strana maďarskej koalície – Magyar Koalíció Pártja, SMK-MKP) — 1998.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia