Rumunia. Środki przekazu
 
Encyklopedia PWN
Rumunia. Środki przekazu.
Prasa. Prasa w Rumunii jest bardzo zregionalizowana; wśród centralnych dzienników najwyższy nakład ma polit.-społ. „Adevǎrul” [‘prawda’], wyd. od 1984 w Bukareszcie, w nakładzie 200 tys. egz., kontynuacja dziennika „Scînteia” (zał. 1931) oraz „Evenimentul Zilei” [‘wydarzenia dnia’], zał. 1991, nakład 200 tys. egz.; „Libertatea” [‘wolność’], zał. 1989, nakład 140 tys. egzemplarzy. Wśród czasopism najpopularniejszy jest „Super Magazin”, zał. 1993, nakład 200 tys. egz.; „Romanian Panorama”, zał. 1995, nakład 166 tys. egz. (w językach: ang., ros., fr., niem., hiszp.). Agencje prasowe: państw. agencja ROMPRES, zał. 1949 w Bukareszcie (do 1990 pod nazwą Agenţia Românǎ de Presá — Agerpres); ponadto prywatna, niezależna agencja A.M. Press, zał. 1991 w Bukareszcie.
Radio i telewizja. Praca radia i telewizji jest nadzorowana przez Radiotelewiziunea Românǎ. Radio, powstałe 1928, kierowane przez Radiodifiziunea Românǎ, nadaje 4 programy na falach średnich i UKF. Telewizja państw. jest zarządzana przez Telewiziunea Românǎ — Telecentrul Buçuresti. W 1989 uruchomiono pierwszą regionalną stację telew. w Timişoarze, 1991 — pierwszą niezależną stację Soti, nadającą na 2 kanale telewizji państw., a 1992 — niezależną, komercyjną stację, własność spółki telew. Channel 2 TV Românǎ (80% akcji należy do bryt.-kanad. spółki Atlantic Television Ltd), która nadaje 6 godz. programu dziennie.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia