Rumunia. Polityka społeczna
 
Encyklopedia PWN
Rumunia. Polityka społeczna.
W Rumunii obejmuje zabezpieczenie społ., ochronę zdrowia i politykę oświatową. W ramach zabezpieczenia społecznego działa państw. system ubezpieczeń społ. finansowany przez zakłady pracy; 1991 uchwalono nowe prawo o bezrobociu i zasiłkach z tego tytułu; zasiłki chorobowe, na dzieci i renty są wypłacane z funduszy resortu zdrowia. Wydatki na zabezpieczenie społ. 1999 stanowiły 9,7% wydatków budżetowych. Opieka zdrowotna jest bezpłatna i obejmuje całą ludność; poważnym problemem w Rumunii jest sieroctwo społ., zagrożenie AIDS, żółtaczka i in. choroby zakaźne oraz niedożywienie społeczeństwa. Wydatki na ochronę zdrowia 1999 stanowiły 3,8% wydatków budżetowych. Polityka oświatowa. Obowiązek szkolny jest realizowany w 8-letniej, dwustopniowej szkole podstawowej, począwszy od 7. roku życia. Szkoła podstawowa jest podzielona na 4-letni poziom niższy (początkowy) i 4-letni poziom wyższy (gimnazjum), który jest zarazem niższym typem szkoły średniej. Szkolnictwo średnie (po 8-letniej szkole podstawowej) tworzą 2 typy placówek — ogólnokształcące i zawodowe. Na oświatę przeznacza się 3,2% PKB (1995).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia