Rumunia. Film
 
Encyklopedia PWN
Rumunia. Film.
Krótkometrażowe filmy kronikarsko-dokumentalne realizowano od 1897; pierwszy fabularny film rumuński pochodzi z 1912; w latach 20. pojawiły się adaptacje rodzimej literatury; do II wojny światowej zrealizowano kilkadziesiąt utworów bez większego znaczenia dla kultury rumuńskiej; nacjonalizacja przemysłu film. (1948) i budowa wytwórni w Buftea pod Bukaresztem (1952) zapoczątkowały rozwój filmu rumuńskiego; zainteresowania twórców skupiały się początkowo gł. wokół problematyki proletariackiej (P. Calinescu, D. Negreanu), wkrótce wzbogaciły się o tematykę wojenną i walki podziemnej (V. Iliu), pojawiły się także adaptacje klasyki scenicznej (Iliu), filmy hist. (Negreanu) i komedie (J. Georgescu). Wyrazem dojrzałego talentu były filmy L. Ciulei, oprócz niego rozgłos zyskali m.in. I. Popescu-Gopo (także twórca wybitnych filmów animowanych), pisarz i reż. F. Monteanu oraz M. Dragan, L. Bratu; pod koniec lat 60. produkcję zdominowały filmy przygodowe i hist.-kostiumowe (M. Iacob, S. Nicolaescu, D. Cocea, Dragan); wydarzeniem artyst. stały się dramaty L. Pintilie. Najnowszą kinematografię rumuńską reprezentują też dzieła M. Muresana i M. Marcusa. Wśród dokumentalistów wyróżnia się m.in. I. Bostan; rozgłos zdobył E. Bostan realizujący filmy dla dzieci. W latach 90. renesans przeżywały filmy reż. Pintilie; sukces odniósł także R. Mihaileanu.
Bibliografia
O. SOBAŃSKI Film rumuński w Polsce, Warszawa 1983.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia