Rumunia. Nauka
 
Encyklopedia PWN
Rumunia. Nauka.
Najwyższą instytucją nauk. w Rumunii jest Akademia Rumunii (zał. 1948 jako Akad. Socjalist. Republiki Rumunii, 1991 zreorganizowana, pod obecną nazwą), która koordynuje i nadzoruje całokształt badań podstawowych w kraju; kieruje pracami 14 centralnych inst. nauk.-badawczych, bezpośrednio podlegających 14 branżowym wydziałom Akad.; oprócz Akademii Rumuńskiej działają 2 akad. specjalistyczne: Akad. Nauk Roln. i Leśnych (zał. 1969) i Akad. Nauk Med. (zał. 1969) z siecią inst., ośr., klinik i laboratoriów, prowadzących badania stosowane i świadczących usługi dla ludności. Badania podstawowe, stosowane i rozwojowe prowadzi się również na 7 uniw., z których najważniejszymi są: uniw. w Bukareszcie (zał. 1864), w Klużu-Napoce (zał. 1872), w Jassach (zał. 1860) i Timişoarze (zał. 1962) oraz na 4 politechnikach i 4 akad. medycznych. Głównym organem państw. ds. zarządzania i finansowania nauki w Rumunii jest Państw. Kom. do Spraw Rozwoju i Koordynacji Nauki i Techniki przy Radzie Ministrów.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia