Rumunia. Ustrój polityczny
 
Encyklopedia PWN
Rumunia. Ustrój polityczny.
Zgodnie z konstytucją z 1991 (zmodyfikowana 2003) Rumunia jest republiką. Głową państwa jest prezydent, wybierany na 5 lat w głosowaniu powszechnym (z prawem jednej reelekcji). Do jego kompetencji należy m.in. desygnowanie premiera i powoływanie rządu, który ma wotum zaufania parlamentu. Władza ustawodawcza należy do 2-izbowego parlamentu (Izba Deputowanych i Senat), wybieranego na 4-letnią kadencję, w głosowaniu powszechnym, równym, bezpośrednim i wolnym, w trybie tajnym. Każdorazowo liczbę deputowanych i senatorów określa ordynacja wyborcza. Władza wykonawcza należy do rządu z premierem na czele. Wymiar sprawiedliwości jest sprawowany przez Sąd Najwyższy i sądy niższych instancji; sędziowie, mianowani dożywotnio przez prezydenta, są niezawiśli.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia