Indonezja. Ustrój polityczny
 
Encyklopedia PWN
Indonezja. Ustrój polityczny.
Zgodnie z konstytucją z 1945 (wielokrotnie modyfikowaną) Indonezja jest republiką. Na czele państwa stoi prezydent, wybierany na 5 lat w wyborach powszechnych. Władza ustawodawcza należy do 1-izbowego parlamentu (Izba Reprezentantów) o kadencji 5-letniej, składającego się z 500 członków (462 wyłanianych w wyborach powszechnych i 38 przedstawicieli armii mianowanych przez prezydenta). Władzę wykonawczą sprawuje rząd pod kierunkiem prezydenta. Wymiar sprawiedliwości należy do niezawisłych sądów.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia