Indonezja. Nauka
 
Encyklopedia PWN
Indonezja. Nauka.
Głównym organem doradczym rządu ds. nauki w Indonezji jest Rada Naukowa Indonezji, złożona z 85 czł., która opracowuje zalecenia dotyczące kierowania nauką oraz programowania i finansowania jej rozwoju. Główną instytucją nauk. Indonezji jest Indonez. Inst. Nauk. w Dżakarcie (zał. 1967), który jest agencją rządową ds. nauki oraz nar. ośrodkiem badań nauk. i współpracy z zagranicą; Instytutowi podlegają 22 centralne ośrodki badań w 22 dziedzinach nauki, finansowane z budżetu państwa; ponadto badania podstawowe prowadzą uniwersytety, a badania stosowane — politechniki. W Indonezji działa 26 uniw. państw., kilkanaście uniw. prywatnych, 6 politechnik i liczne wyższe szkoły zaw.; największe uniw. znajdują się w m.: Jogyakarta (zał. 1949), Dżakarta (zał. 1950), Surabaya (zał. 1954), Bandung (zał. 1957); miasta te są zarazem gł. ośr. nauk. Indonezji.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia