Indonezja. Muzyka
 
Encyklopedia PWN
Indonezja. Muzyka.
Zróżnicowane etnicznie i kulturowo wyspy Indonezji są jednym z najciekawszych obszarów muz. Orientu; poza starą muzyką autochtoniczną, uprawianą np. na Sumatrze czy Celebesie (pieśni o małym ambitusie, prymitywne instrumenty: bambusowe ksylofony, potrząsane i pocierane), istnieje, gł. na Jawie, wyrafinowana muzyka wok. o charakterze wirtuozowskim. Zespołowa muzyka indonez., wykonywana przez orkiestry (gamelan), jest wielogłosowa, oparta gł. na heterofonii wariacyjnej i na 5-stopniowych skalach pelog i slendro (5 stopni mniej więcej równych w obrębie oktawy); wykazuje prawidłowość rytmiczną (metrum parzyste — wpływ chiń.) oraz ścisłe przestrzeganie norm kompozytorskich (m.in. wzorce tonalno-melodyczne, tzw. patety, zależne od pory dnia i nocy). W muzyce indonez. są widoczne wpływy ind. (Bali), arab. i ostatnio europejskie.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia