Grecja. Nauka
 
Encyklopedia PWN
Grecja. Nauka.
Najwyższą instytucją nauk. w Grecji jest Akad. Ateńska zał. 1926 — korporacja uczonych, z którą jest związanych 15 inst. nauk.-badawczych; ponadto działa sieć 15 inst. i placówek badawczych finansowanych przez państwo (Nar. Centrum Badań Nauk. „Dimokritos”) oraz Nar. Helleńska Fundacja Badań Nauk., popierająca badania nauk. prowadzone w uczelniach wyższych i niepaństw. placówkach naukowych. Grecja ma 7 uniw.: najstarszy i największy w Atenach (zał. 1837), w Salonikach (zał. 1925), w Patras (zał. 1966), w Janinie (zał. 1966), Uniw. Kreteński w Iraklionie (zał. 1973), Uniw. Tracki w Komotini (zał. 1973) i Uniw. Egejski w Atenach (zał. 1984); 3 politechniki: w Atenach (zał. 1836), w Chanii na Krecie (zał. 1977) i w Salonikach (zał. 1957); ponadto istnieje kilkanaście wyższych szkół artyst. i zawodowych. Działa też kilkanaście wyższych szkół artyst. i zaw., 6 zagr. instytutów i stacji archeol. oraz studiów starożytnych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia