Grecja. Ustrój polityczny
 
Encyklopedia PWN
Grecja. Ustrój polityczny.
Zgodnie z konstytucją z 1975 (modyfikowaną 1986) Grecja jest republiką, na czele której stoi prezydent wybierany przez parlament na 5-letnią kadencję, z prawem do jednokrotnej reelekcji. Władza ustawodawcza należy do 1-izbowego parlamentu (Wuli), który liczy 300 deputowanych, wybieranych w wyborach powszechnych na 4 lata. Władzę wykonawczą sprawuje rząd, z premierem powoływanym przez prezydenta. Władza sądownicza należy do niezawisłych sądów: Sądu Najwyższego, sądów apelacyjnych (12) i sądów niższej instancji.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia