Grecja. Muzyka
 
Encyklopedia PWN
Grecja. Muzyka.
Ludową muzykę gr. kształtowały nawarstwiające się na kultury autochtoniczne (tracką i iliryjską) wpływy rodzimych tradycji hellenistycznych, muzyki bizant., arab., tur. oraz lud. muzyki południowych Słowian. W konsekwencji muzykę gr. cechuje: jednogłosowość, dominacja skal wąskozakresowych, rytmy aksakowe, nosowa barwa. W XIX w. powstały warunki do rozwoju profesjonalnej muzyki gr.; 1830 otwarto operę, 1871 powstała w Atenach szkoła muz. Odion, istniejąca do dziś. Kompozytorzy tworzący na pocz. XX w., D. Lawrangas, M. Kalomiris, wypracowali styl nar.; zaznaczył się także zwrot ku nowszym kierunkom (D. Mitropulos, A. Ewangelatos, N. Skalkotas, D. Lewidis oraz przedstawiciel świat. awangardy muz. Y. Xenakis, działający w Paryżu); świat. popularnością cieszy się twórczość M. Theodorakisa. Do wyróżniających się kompozytorów młodszej generacji należą M. Ghrighoriu i H. Ksanthudhakis.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia