Grecja. Polityka społeczna
 
Encyklopedia PWN
Grecja. Polityka społeczna.
Realizowana w Grecji polityka społ. jest oparta na państw., obowiązkowym systemie ubezpieczeń dla robotników i dobrowolnym dla urzędników. Wszyscy obywatele są uprawnieni do świadczeń emerytalnych. Świadczenia na rzecz rodziny, zasiłki dla osób starych, niepełnosprawnych, macierzyńskie i na wypadek bezrobocia pozostają również w gestii państwa. Opieka zdrowotna jest płatna dla wszystkich mieszkańców miast i bezpłatna dla tych mieszkańców wsi, których na nią nie stać. W 1999 wydatki na zabezpieczenie społ. i ochronę zdrowia stanowiły 15,6% wydatków budżetowych. Polityka oświatowa. W Grecji funkcjonuje scentralizowany, państw. system edukacji. Szkół prywatnych na poziomie podstawowym prawie nie ma, istnieje natomiast rozbud. sieć prywatnych szkół średnich. Nauka jest bezpłatna we wszystkich typach szkół państw.; obowiązkiem szkolnym są objęte wszystkie dzieci w wieku 6–15 lat. Cykl nauczania w szkole podstawowej trwa 6 lat; w średniej — również 6 lat, ale podzielony na 2 cykle 3-letnie. Na oświatę przeznacza się z budżetu państwa rocznie 3,7% PKB (1995).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia