Grecja. Ludność
 
Encyklopedia PWN
Grecja. Ludność.
Kraj jednolity etnicznie, Grecy stanowią 91% ludności, ponadto Macedończycy (gł. wokół Salonik) — 2%, Turcy — 1%, Albańczycy oraz Bułgarzy; 92% ludności wyznaje prawosławie (religia oficjalna), pozostali to muzułmanie (2%) oraz katolicy i protestanci. W 1971–80 przyrost naturalny wynosił 7–8‰, w ostatnich latach uległ znacznemu obniżeniu osiągając wartości ujemne (−0,5‰, 2006); społeczeństwo starzeje się — 19% ludności ma powyżej 65 lat; przeciętna długość życia wynosi 77 lata dla mężczyzn i 82 dla kobiet; po II wojnie świat. duża emigracja ekon. do USA i Australii na stałe i do Europy Zachodniej czasowa oraz polit. do byłych krajów socjalist., w tym do Polski (w pierwszych latach powojennych). Średnia gęstość zaludnienia wynosi 84 osoby na km2 (2004); ludność rozmieszczona nierównomiernie, najsilniej skoncentrowana w Attyce (ponad 925 osób na km2), na nizinach Macedonii, północnym Peloponezie, Kerkirze i środkowej Krecie; najsłabiej zaludnione (poniżej 25 osób na km2) są Cyklady, góry Tracji i Macedonii, południowy Peloponez, wschodnia Kreta i Płw. Chalcydycki. W miastach mieszka 61% ludności, najwięcej w aglomeracjach Aten i Salonik; inne duże miasta: Patras, Larisa, Iraklion.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Akropol ateński, widok na Partenon, V w. p.n.e. (Grecja)fot. A. Znamierowski/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia