ubezpieczeniowy

Encyklopedia PWN

certyfikat
[średniow. łacina certificatus ‘poświadczony’],
dokument (zastrzeżony znak), wydany (nadany) zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wskazujący, że został zapewniony odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą albo innymi dokumentami normatywnymi;
konsorcjum
[łac. consortium ‘zjednoczenie’],
ekon. forma współdziałania przedsiębiorstw, banków, towarzystw ubezpieczeniowych, najczęściej oparta na umowie cywilno-prawnej, tworzona dla realizacji dużych lub szczególnie ryzykownych przedsięwzięć;
Lloyd’s of London
[loıdz əw lạndən] Wymowa,
właśc. Corporation of Lloyd’s Wymowa,
międzynarodowe stowarzyszenie, powołane 1727 przez grupę kupców, bankierów i właścicieli statków w celu zawierania transakcji na ubezpieczenia morskie, z siedzibą w Londynie.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia