konsorcjum
 
Encyklopedia PWN
konsorcjum
[łac. consortium ‘zjednoczenie’],
ekon. forma współdziałania przedsiębiorstw, banków, towarzystw ubezpieczeniowych, najczęściej oparta na umowie cywilno-prawnej, tworzona dla realizacji dużych lub szczególnie ryzykownych przedsięwzięć;
konsorcjum inwestycyjne tworzą firmy podejmujące dużą inwestycję, np. budowę autostrady; konsorcjum bankowe — banki zawierające porozumienie o udzieleniu dużego kredytu; konsorcjum ubezpieczeniowe (pool) tworzą towarzystwa wspólnie ubezpieczające obiekt o znacznej wartości, np. rafinerię; tworzenie kosorcjum pozwala zmniejszyć indywidualne zaangażowanie finansowe poszczególnych podmiotów oraz rozłożyć między nimi ryzyko.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia