Hiszpania. Polityka społeczna
 
Encyklopedia PWN
Hiszpania. Polityka społeczna.
Realizowana w Hiszpanii polityka społeczna obejmuje swym zakresem zabezpieczenie i pomoc społ., ochronę zdrowia i politykę oświatową. Zabezpieczeniem społecznym są objęci wszyscy pracujący. Składki na fundusz ubezpieczeniowy są obowiązkowe, także dla pracujących na własny rachunek. Fundusz jest także dotowany z budżetu państwa; są z niego wypłacane emerytury i renty oraz zasiłki macierzyńskie, chorobowe, dla bezrobotnych, dla ludzi starych oraz na wypadek śmierci. Opieka zdrowotna jest odpłatna, ale częściowo refinansowana z funduszu ubezpieczeniowego. W przypadku leczenia szpitalnego i stosowania leków zwrot kosztów jest całkowity; 1989 przedłużono urlop macierzyński do 16 tygodni. Polityka oświatowa. Nauczanie jest bezpłatne i obowiązkowe dla dzieci w wieku 6–14 lat; nauka w szkole podstawowej trwa 5 lat, w szkole średniej 7 lat w 2 cyklach: I — 4-letni, będący kontynuacją szkoły podstawowej i II — 3-letni, przygotowujący do studiów i zakończony bakalaureatem. Wydatki państwa na zabezpieczenie społ. i ochronę zdrowia 2001 stanowiły 22% wydatków budżetowych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia