ubezpieczeniowy

Encyklopedia PWN

ubezpieczenie, asekuracja,
instytucja gospodarcza zapewniająca pokrycie potrzeb majątkowych, które mogą powstać w przyszłości wskutek występujących z określoną statystyczną prawidłowością zdarzeń losowych; ciężar tego pokrycia jest rozkładany za pomocą składek na wiele osób, którym zagrażają takie same zdarzenia losowe.
instytucja ubezpieczeniowa powstała 1952 pod nazwą Państwowy Zakład Ubezpieczeń (PZU).
Warkałło Witold, ur. 27 II 1909, Ślądkowice, zm. 1 VIII 1983, Warszawa,
prawnik; specjalista w zakresie prawa cywilnego;
system świadczeń pieniężnych i rzeczowych;
matematyka aktuarialna, matematyka ubezpieczeniowa,
dział matematyki stosowanej poświęcony obliczaniu składek i rezerw ubezpieczeniowych, wykorzystujący rachunek prawdopodobieństwa i statystykę matematyczną.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia