terminowych

Encyklopedia PWN

Chicago Mercantile Exchange
[szıkạ:gou mə̣:rkəntaıl ıksczẹındż],
amerykańska giełda instrumentów pochodnych, założona 1919, następczyni utworzonej 1874 Chicago Produce Exchange,
ekon. podstawowy indeks paryskiej giełdy, obliczany na podstawie ceny 40 najbardziej reprezentatywnych francuskich papierów wartościowych;
Chicago Board of Trade
[szıkạ:gou bo:rd əw treıd]
(CBOT),
amerykańska najstarsza giełda kontraktów terminowych, założona 1848, z siedzibą w Chicago;
ekon. pojęcie wykorzystywane na rynkach terminowych (kapitałowy rynek) oznaczające kontrakt terminowy wystawiony przez kupno lub sprzedaż;
ekon. miara wielkości zasobów pieniądza;
Marché de Terme International de France
[marszẹ dö term ęternasjonạl dö frã:s]
(MATIF),
francuska giełda kontraktów terminowych,
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia