terminowych

Encyklopedia PWN

Amsterdamse Effectenbeurs
[a. ˜ktənbörs],
holenderska giełda papierów wartościowych, jedna z najstarszych na świecie, założona 1611, z siedzibą w Amsterdamie;
ekon. systemy powiązań i zależności między różnego rodzaju instytucjami bankowymi, zwykle określone przez prawo bankowe w danym kraju, które ustala m.in. rolę banku centralnego, rodzaje banków, ich zakres działania oraz zadania nadzoru bankowego.
ekon. wkłady pieniężne na rachunku bankowym;
ekon. cena, po której są wymieniane 2 waluty na rynku walutowym.
ekon. miara podaży pieniądza;
ekon. miara podaży pieniądza;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia