terminowych

Encyklopedia PWN

naukozn. najstarsza z nauk o nauce;
transakcje swap
[t. suop],
ekon. operacje finansowe polegające na jednoczesnym zawarciu na rynku walutowym 2 opiewających na tę samą ilość waluty transakcji: kupna z dostawą bieżącą i sprzedaży z dostawą terminową lub odwrotnie.
zniszczenie tkanek, organów lub wyginięcie całych roślin wskutek zbyt niskiej temperatury, działającej najczęściej przemiennie z okresami ocieplenia;
ekon. zdolność do wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań finansowych,
zawija, arab. zāwiya, tur. tekke, pers. chanka,
w islamie budynek lub zespół budynków będący siedzibą muzułmańskiego bractwa rel.,
rodzaj kary pozbawienia wolności, polegający na skierowaniu skazanego do odległej miejscowości lub kolonii na przymusowy pobyt dożywotni lub czasowy;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia