terminowych

Encyklopedia PWN

Hong Kong Stock Exchange
[h. k. stok ıksczẹındż],
właśc. Stock Exchange of Hong Kong,
giełda papierów wartościowych,
ekon. instrument finansowy, którego wartość zależy od wartości instrumentu bazowego;
kadar, qadar,
termin w teologii muzułmańskiej oznaczający „przeznaczenie”, bliski terminowi „kismet”;
metodol. porozumienie, umowa, dotycząca używania terminów nauk. w tych samych znaczeniach;
kredyt
[łac. creditum ‘pożyczka’, ‘dług’],
ekon. pożyczka, transakcja polegająca na tym, że: jedna ze stron (wierzyciel lub kredytodawca) stawia do dyspozycji drugiej strony środki pieniężne, dobra realne bądź inne świadczenia albo zobowiązuje się pokrywać do określonej wysokości jej zadłużenie bądź wykonywać dyspozycje płatnicze; druga strona (dłużnik lub kredytobiorca) zwraca w ustalonych terminach równowartość wykorzystanych środków, a ponadto płaci kredytodawcy wynagrodzenie za korzystanie z tych środków w postaci oprocentowania (procent) liczonego proporcjonalnie do sumy i okresu wykorzystania kredytu; dla dłużnika otrzymanie kredytu oznacza powstanie zobowiązania (długu).
ekon. urządzenia księgowe stosowane w jednostkach prowadzących rachunkowość, służące do rejestracji operacji gospodarczych.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia