kadar
 
Encyklopedia PWN
kadar, qadar,
termin w teologii muzułmańskiej oznaczający „przeznaczenie”, bliski terminowi „kismet”;
k. to predestynacja, boskie uporządkowanie wszystkich spraw we wszechświecie; zagadnienie to należy do bardziej skomplikowanych w islamie, bowiem w Koranie można znaleźć wersety zarówno w pełni uzależniające czyny człowieka od przeznaczenia, jak i podkreślające ludzką odpowiedzialność za własne czyny. O losach człowieka po śmierci decyduje Sąd Ostateczny, podczas którego życie człowieka zostanie poddane ostatecznej ocenie; w związku z pojawieniem się k. w islamie powstały 2 ugrupowania: dżabrytów, którzy wypowiadali się za pełnym uzależnieniem człowieka od przeznaczenia, i kadarytów, którzy podkreślali rolę wolnej woli człowieka w kształtowaniu jego losu. Taka teoria k. w ogólnym zarysie została przyjęta przez ugrupowanie mutazylitów, a później zaakceptowana przez ortodoksyjną teologię islamu.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia