konwencja terminologiczna
 
Encyklopedia PWN
konwencja terminologiczna,
metodol. porozumienie, umowa, dotycząca używania terminów nauk. w tych samych znaczeniach;
wyrazem k.t. jest tzw. definicja syntetyczna (projektująca) (definicja), która wprowadza nowy termin lub też nadaje staremu terminowi nowe, często tylko ściślej określone znaczenie (w tym ostatnim wypadku mówi się często o definicji regulującej), które obowiązuje później na mocy k.t. w zainteresowanych środowiskach; rzeczą dyskusyjną jest to, na ile ustalający k.t. muszą odwoływać się do obiektywnej rzeczywistości i uprzednio istniejących nawyków językowych.
Bibliografia
I. Dąmbska O konwencjach i konwencjonalizmie, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1975.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia