techniczna

Encyklopedia PWN

zbiór dokumentów opisujących obiekt techn. oraz działania umożliwiające jego wyprodukowanie (dokumentacja konstrukcyjna i technol.-produkcyjna), eksploatację i obsługę (d.t. ruchowa), a także niekiedy kasację (złomowanie, rozbiórkę) i odzyskiwanie surowców (dokumentacja recyklingu); może zawierać rysunki, schematy, wykresy, nomogramy itp. oraz dokumenty tekstowe — obliczenia, wykazy, instrukcje, specyfikacje techn., często w formie tabel. Zakres i skład d.t. zależy od rodzaju wyrobu.
dziedzina zajmująca się zastosowaniami termodynamiki do zagadnień technicznych.
dział analizy chem. odnoszący się do kontroli surowców, materiałów pomocniczych, półproduktów i produktów związanych z określonym procesem produkcyjnym w przemyśle;
ekon. analiza ruchów kursów i wielkości obrotów papierami wartościowymi; jedna z metod analizy papierów wartościowych;
ekon. proces szybkich zmian w nauce, technice i produkcji, zapoczątkowany po II wojnie światowej i trwający obecnie.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia