analiza techniczna
 
Encyklopedia PWN
analiza techniczna,
ekon. analiza ruchów kursów i wielkości obrotów papierami wartościowymi; jedna z metod analizy papierów wartościowych;
wykorzystuje się w niej przede wszystkim wykresy kursów akcji, wartości obrotów oraz wskaźniki techniczne; dane finansowe są wykorzystywane w niej w minimalnym stopniu; analiza techniczna umożliwia określenie trendów zmian kursów akcji przez porównanie tendencji występujących w przeszłości, z uwzględnieniem wszystkich czynników, które miały lub mogą mieć wpływ na kształtowanie się ich podaży i popytu.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia