analiza fundamentalna
 
Encyklopedia PWN
analiza fundamentalna,
ekon. analiza sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa, uwzględniająca zmiany zachodzące w jego otoczeniu ekonomicznym, politycznym, prawnym;
np. ogólna sytuacja gospodarcza, polityka monetarna i fiskalna, pozycja finansowa przedsiębiorstwa, sytuacja w poszczególnych branżach itp.; jedna z metod analizy papierów wartościowych; ocenie podlega sytuacja finansowa przedsiębiorstwa, potencjalne możliwości jego rozwoju, jego stabilność na rynku; służy do określenia opłacalności inwestowania w akcje danego przedsiębiorstwa; ocena musi obejmować co najmniej 3 lata jego działalności, ale do osiągnięcia pewniejszych rezultatów jest konieczny okres 5 lat, ponieważ dopiero w długim okresie występuje silna korelacja między wzrostem zysku danego przedsiębiorstwa a oceną rynku, przejawiającą się m.in. we wzroście cen jego akcji. analiza techniczna.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia