dokumentacja techniczna
 
Encyklopedia PWN
dokumentacja techniczna,
zbiór dokumentów opisujących obiekt techn. oraz działania umożliwiające jego wyprodukowanie (dokumentacja konstrukcyjna i technol.-produkcyjna), eksploatację i obsługę (d.t. ruchowa), a także niekiedy kasację (złomowanie, rozbiórkę) i odzyskiwanie surowców (dokumentacja recyklingu); może zawierać rysunki, schematy, wykresy, nomogramy itp. oraz dokumenty tekstowe — obliczenia, wykazy, instrukcje, specyfikacje techn., często w formie tabel. Zakres i skład d.t. zależy od rodzaju wyrobu.
np. dokumentacja techniczna maszyny obejmuje: dokumentację konstrukcyjną, określającą jednoznacznie wyrób, jego części składowe i warunki techn. jakie ma spełniać, oraz dokumentację technologiczną, omawiającą sposoby wykonania wyrobu właściwej jakości, przy optymalnym rozwiązaniu zagadnień dotyczących zużycia materiałów, pracochłonności, wydajności i kosztów własnych; dokumentacja techniczna budowli to m.in. projekty arch., konstrukcyjne (obliczenie stat. i wytrzymałościowe, rozwiązania konstrukcyjne poszczególnych elementów budowli itp.) i instalacyjne; szczegółowość opracowania dokumentacji technicznej zależy od skali produkcji i kwalifikacji wykonawców.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia