konstrukcja
 
Encyklopedia PWN
konstrukcja
[łac. constructio ‘spojenie’, ‘budowa’],
twór techniczny — maszyna, budowla, aparat;
konstrukcja jest określona przez zespół cech konstrukcyjnych: zasady działania, podział na zespoły i elementy, ich wzajemne powiązanie, wymiary, użyte materiały i ich właściwości; proces tworzenia konstrukcji nazywa się konstruowaniem; szerszym terminem jest projektowanie odnoszące się do tworzenia wszelkich dzieł.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia