rysunek techniczny
 
Encyklopedia PWN
rysunek techniczny,
stosowana w technice forma przekazywania informacji za pomocą umieszczania na płaszczyźnie arkusza rysunkowego lub innego medium (np. na ekranie monitora) umownie dobranych zespołów linii rysunkowych, które w miarę potrzeby są uzupełnione znakami pisarskimi (pismo techniczne) oraz innymi znakami umownymi, np. znakami wymiarowymi średnic, promieni, chropowatości.
W zwięzły i przejrzysty sposób przedstawia (odwzorowuje) kształty, wymiary i in. cechy obiektów istniejących lub projektowanych. Odpowiednie zasady rzutowania (rzut) pozwalają odwzorować obiekt jako trójwymiarowy (rzutowanie równoległe i środkowe) lub płaski (rzutowanie prostokątne). W r.t. częstą formą przedstawienia płaszczyzn bądź powierzchni obiektu całkowicie lub częściowo zasłoniętych przez inne elementy rysowanego obiektu jest przekrój, pokazujący obraz obserwowany na płaszczyźnie przekroju (część kreskowana) i poza nią. Rozróżnia się r.t.: arch., maszyn., budowlany, elektr., chem. itp.; r.t. mogą być: rysunek, szkic (odręczny), schemat, plan, wykres; zależnie od metody rzutowania rozróżnia się r.t.: rzutowy (w rzutach prostokątnych Monge’a), aksonometryczny, perspektywiczny. Od XIX w., dzięki oprac. przez G. Monge’a metodom rzutowania prostokątnego stało się możliwe przedstawianie nawet bardzo złożonych obiektów techn. w prosty i dokładny sposób; zasady wykonywania rysunków rzutowych były stosowane przy opracowywaniu dokumentacji techn. do czasu powstania komputerowych nośników pamięci o dużej pojemności, które spowodowały niejako powrót do przedstawiania obiektów w przestrzeni trójwymiarowej. R.t. mogą być wykonywane w odpowiedniej podziałce, bezpośrednio na znormalizowanych arkuszach rysunkowych, ołówkiem, a następnie przy użyciu przyborów kreślarskich tuszem albo wykonywane z wykorzystaniem odpowiednich komputerowych programów graficznych na ekranie monitora (bez zachowania podziałki) i wykreślane przez drukarkę lub ploter na znormalizowanych arkuszach rysunkowych, względnie przechowywane na elektronicznych nośnikach pamięci jako elementy baz danych. W zależności od potrzeb do elektronicznego sporządzania r.t. mogą być wykorzystane uniwersalne programy graficzne, zwykle rozszerzone o podprogramy specjalistyczne (bud., hydrauliczne).
Bibliografia
J. Bajkowski, E. Bajkowska Podstawy zapisu konstrukcji mechanicznych oraz elektrycznych i budowlanych, Warszawa 2003.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia