przekrój

Encyklopedia PWN

przekrój, przekrój rysunkowy,
techn. na rysunku techn. przedstawianie wewn. kształtów przedmiotu przez umowne usunięcie tej części przedmiotu, która znajduje się między obserwatorem a płaszczyzną p.;
tygodnik ilustrowany, wyd. 1945–2013 w Krakowie, z inicjatywy M. Eilego (2002–09 w Warszawie);
fiz., chem. wielkość charakteryzująca prawdopodobieństwo zajścia określonego procesu, w wyniku którego 2 układy fiz. znajdujące się w stanie początkowym i przejdą wskutek oddziaływania do stanu końcowego f;
mat. pojęcie, za pomocą którego definiuje się liczby rzeczywiste;
wąski przekrój, wąskie gardło,
ekon. niedostateczna podaż danego czynnika produkcji w porównaniu z podażą innych zasobów, np. pracy kwalifikowanej, energii, prefabrykatów;
graficzne przedstawienie budowy geol. wycinka skorupy ziemskiej w rzucie na płaszczyznę pionową;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia