geologiczny przekrój
 
Encyklopedia PWN
geologiczny przekrój,
graficzne przedstawienie budowy geol. wycinka skorupy ziemskiej w rzucie na płaszczyznę pionową;
dane do sporządzania p.g. uzyskuje się z wierceń, wkopów, obserwacji ułożenia warstw skalnych na powierzchni Ziemi, zwłaszcza na zboczach górskich i w głębokich dolinach, oraz z geom. interpretacji map geologicznych; na p.g. barwami umownymi oznacza się wiek skał, szrafami zaś — ich litologię.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia